Volgers

Deze blog houdt u op de hoogte met de laatste nieuwtjes over verschijningen en verschijnselen in de RK Kerk


24 juni 2014

GARABANDAL: weer een VALSE 'voorspelling'


'Zienster' Conchita uit Garabandal heeft herhaaldelijk gezegd dat volgens 'de maagd Maria' de blinde Joey Lomangino zou genezen op de dag van het 'grote mirakel'.

Welnu deze Amerikaan overleed deze week aan een hartaanval...

De reeks valse 'voorspellingen' wordt wel erg lang:
1° Joey zou genezen de dag van het 'mirakel'. Hij is dood!
2° Pater Pio zou het 'mirakel' meemaken. Hij is dood!
3° Er zouden maar 3 pausen meer zijn na Johannes XXIII. Paus Franciscus  is al de 5°!
4° Pater Ramon Andreu had 2 broers, die beiden het 'mirakel' zouden  meemaken. Zowel Marcelino als Alejandro zijn al dood!
5° Het lichaam van Pater Luis zou ongeschonden worden teruggevonden na  het 'mirakel'. Het werd al opgegraven en was niet ongeschonden! 

Wat zegt God zelf in de Bijbel? "Als een profeet spreekt in de naam van God, en zijn profetie wordt niet bewaarheid, dan is deze profetie niet van God. De profeet heeft vermetel gesproken." 

Dit bericht werd ingezonden door Mark Waterinckx, Brugge

5 februari 2014

Pausbezoek en de Vrouwe van alle Volkeren


Het wordt alom verondersteld dat bisschop Punt de paus met een heel belangrijke bedoeling heeft uitgenodigd, namelijk om op 31 mei de mariaverschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren te promoten tijdens een H. Eucharistieviering in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam.
De 31e mei heeft een speciale betekenis omdat op 31 mei 2002 de veronderstelde verschijningen door de bisschop lokaal zijn erkend als 'bovennatuurlijk'. Met zo'n feestelijke gebeurtenis in zijn eigen bisdom zou de bisschop de tanende populariteit van zijn Vrouwe nieuw leven kunnen inblazen.

Het is nu tevens duidelijk geworden waarom de stichting Vrouwe van alle Volkeren op 30 december 2013 al aankondigde dat er dit jaar in plaats van een gebedsdag een bijzondere viering zal plaatsvinden ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren in de Nicolaasbasiliek .

Dat de paus een keer naar Nederland komt is een goede zaak. Een pausbezoek is echter voor heel Nederland waarbij alle bisdommen even belangrijk zijn. Het is de kardinaal met de bisschoppenconferentie die de paus zal moeten uitnodigen en zal moeten bepalen hoe, waar en wanneer er een H. Eucharistieviering zal plaatsvinden.

Er zijn enkele websites die het gekrakeel in de dagbladen over het pausbezoek (en de soms beschamende commentaren hierop) uitstekend relativeren.