Volgers

Deze blog houdt u op de hoogte met de laatste nieuwtjes over verschijningen en verschijnselen in de RK Kerk


5 februari 2014

Pausbezoek en de Vrouwe van alle Volkeren


Het wordt alom verondersteld dat bisschop Punt de paus met een heel belangrijke bedoeling heeft uitgenodigd, namelijk om op 31 mei de mariaverschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren te promoten tijdens een H. Eucharistieviering in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam.
De 31e mei heeft een speciale betekenis omdat op 31 mei 2002 de veronderstelde verschijningen door de bisschop lokaal zijn erkend als 'bovennatuurlijk'. Met zo'n feestelijke gebeurtenis in zijn eigen bisdom zou de bisschop de tanende populariteit van zijn Vrouwe nieuw leven kunnen inblazen.

Het is nu tevens duidelijk geworden waarom de stichting Vrouwe van alle Volkeren op 30 december 2013 al aankondigde dat er dit jaar in plaats van een gebedsdag een bijzondere viering zal plaatsvinden ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren in de Nicolaasbasiliek .

Dat de paus een keer naar Nederland komt is een goede zaak. Een pausbezoek is echter voor heel Nederland waarbij alle bisdommen even belangrijk zijn. Het is de kardinaal met de bisschoppenconferentie die de paus zal moeten uitnodigen en zal moeten bepalen hoe, waar en wanneer er een H. Eucharistieviering zal plaatsvinden.

Er zijn enkele websites die het gekrakeel in de dagbladen over het pausbezoek (en de soms beschamende commentaren hierop) uitstekend relativeren.

24 januari 2014

Geen gebedsdag meer voor de Vrouwe van alle Volkeren


In plaats van een gebedsdag zal er dit jaar slechts een H. Eucharistieviering plaatsvinden ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren. De viering wordt gehouden in de Nicolaaskerk in Amsterdam op zaterdag 31 mei 2014.

Van zo'n 10 tot 12 duizend bezoekers omstreeks de eeuwwisseling tijdens gebedsdagen in de RAI, jaarlijks afkalvend tot minder dan 1000 bezoekers in 2013 in de beurs van Berlage, naar een eucharistieviering in de Nicolaasbasiliek...

Een duidelijke indicatie dat het een aflopende zaak is met Mgr. Punt's Vrouwe.